5250 STD Code of BAHRAICH II (BHINGA) - UTTAR PRADESH(EAST)

5250 STD Code of BAHRAICH II (BHINGA)


STD Code 5250 - UTTAR PRADESH(EAST), BAHRAICH II (BHINGA)

City/Area BAHRAICH II (BHINGA)
STD Code 5250      when dialing use the prefix digit 0, eg. 05250
Service Area UTTAR PRADESH(EAST)