5252 STD Code of BAHRAICH I (BAHRAILH) - UTTAR PRADESH(EAST)

5252 STD Code of BAHRAICH I (BAHRAILH)STD Code 5252 - UTTAR PRADESH(EAST), BAHRAICH I (BAHRAILH)

City/Area BAHRAICH I (BAHRAILH)
STD Code 5252      when dialing use the prefix digit 0, eg. 05252
Service Area UTTAR PRADESH(EAST)